Wim van Es,

dirigent op het

2008 festival

Noordwijkerhout

DE STUURLUI EN DE BEMANNING


Kapitein en zijn bemanning

De Kapitein is verantwoordelijk voor de muzikale prestaties van de bemanning, aan wal noemen we dat een dirigent. Zijn naam is Peter van Poelje. Uiteraard steunt de hele bemanning hem, waaronder alle stuurlieden. Zoals gezegd staan de beste stuurlui aan wal, gelukkig zijn ze lid van ons koor. Lees verder.


De Stuurlui

Een aantal koorleden - stuurlui genoemd - trekken zich zo nu en dan terug in de stuurhut om samen te overleggen over de koers van het koor en om de kapitein te adviseren. Dat zijn:

Marcel van Schoffelen (1e stuurman), Ton Nieuwpoort *), Henk Groen, Cees vd Ent, Louis Gussenhoven met Tom van Veen en Frans Krabbendam (combo).

*) secretaris@shantykoorhetgroenehart.nl


Muzikanten

Dat zijn de vakmensen die onder leiding van de kapitein en als steun voor de kapitein zorgen voor de muzikale begeleiding van ons Shantykoor.


Catering

Als laatste - maar niet het minste - de hapjes en de drankjes. Maar ook de gezelligheid. Dat verzorgt onze catering vrouw Inge samen met anderen.

SHANTYKOOR HET GROENE HART, GESCHIEDENIS


Oprichting door Wim van Es

Ons koor is op 8 september 2005 opgericht door Wim van Es, die tevens onze dirigent en inspirator was. Op die dag was Koudekerk's eigen Shantykoor geboren. Het koor kon, na een advertentie in de krant, direct beginnen met 24 zeer enthousiaste leden. Op 2 november 2005, 2 maanden na de oprichting, was ons eerste optreden bij Het Motorhuis in Leiden, gevolgd door een tweede in verpleeghuis Leythenrode te Leiderdorp op 31 december in het zelfde jaar.

In april 2006 gaf ons koor haar eerste concert in Het Anker in Hazerswoude Rijndijk voor een bomvolle zaal.


Meer optredens

De eerste jaren werd er veel opgetreden voor ouderen- en verpleeg-centra, en bij veel lokale activiteiten in de regio. Het koor groeide snel in ledental, in 2008 hadden wij ons eerste optreden op een shantyfestival, en wel in Noordwijkerhout.

Onze koorleden waren heel enthousiast en vanaf die tijd werd er meer opgetreden op shanty-festivals binnen en buiten de regio.


En nu

Onder de enthousiaste en deskundige leiding van onze dirigent, Peter van Poelje, zingen wij Nederlandstalige en anderstalige shanty's. De muzikale begeleiding is in handen van het combo, nu bestaande uit 4 accordeonisten, waaronder 2 vrouwen, 1 bassist en 1 zanger met een grote trom.

Eens in de 1 à 2 jaar geven we een concert waarin we ons presenteren aan een breed publiek. Verder treden we 20 - 25 keer per jaar op, daar waar de wind ons voert.


Wat is een Shantykoor?

Een shanty is een zeemanslied dat vroeger aan boord van grote zeilschepen werd gezongen als arbeidslied. Een shantykoor bestaat daarom uit mannenstemmen. Voor de begeleiding en als dirigent kunnen vrouwen deel uit maken van een Shantykoor. Het repertoire bestaat uit shanty's, maar kan aangevuld worden met zeemansliederen of lokale liederen verwant aan de zee, haven of visserij. Verwant aan de shantykoren zijn de z.g. viswijvenkoren. Zij bezingen de historie van de Zeevisserij van uit het thuisperspectief.